Berdeng Kometa

Lasing na lasing ako 'nun. Kumakain kami ng pinya. Sinabi ko sa kanya na magpapaanod na lang ako sa kanal na dinuraan ko, baka sakaling may patunguhan ako. Naisip ko 'nun kung bakit nga ba pinagtaasan ng kilay ang sagot ko noong tanungin ako kung saan ako pupunta: ang sabi ko, bahala na, kung sa'n ako dalhin ng paa ko. Tumutunog ang mga Christmas lights na parang Nokia 3310 ng nakalipas. Tumawa siya.